Formularz zgłoszeniowy
2. Festiwal Rowerowy
Data: Niedziela, 10 czerwca 2018, godz. 13:00 HARDCORE, 13:15 FOR FUN
Adres: Błonia Nadwiślańskie w Grudziądzu (w pobliżu Bramy Wodnej)
Lokalizacja: https://goo.gl/maps/n87AUPYVqCt
Wiek: W zawodach mogą wziąć udział osoby, które rocznikowo ukończyły 16 lat. Warunkiem startu osób niepełnoletnich jest przedstawienie zgody rodziców (opiekunów prawnych).
Opłata startowa: * Opłata startowa wynosi 30 zł i uiszczana jest przy rejestracji uczestników za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na rachunek: Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku, ul. Za Basenem 2, 86 – 300 Grudziądz
PKO BP 67 1020 5040 0000 6902 0116 4748
* Opłata uiszczana gotówką w biurze zawodów wynosi 50 zł
* Uczniowie szkół do 20 roku życia są zwolnieni z opłaty startowej pod warunkiem, że posiadają ważną legitymację szkolną
Rozpocznij
 
Imię i nazwisko : *

 
Rok urodzenia : *

np. 1986
 
Płeć : * 
Dystans: * 
Telefon :

 
Klub :

 
Miejscowość : *

Dziękujemy za wypełnienie naszego formularza
A teraz stwórz swój własny typeform — darmowy i śliczny
Stwórz swój <strong>typeform</strong>...
Powered by Typeform